Kalendarium 2024

02-29​  Ärtsoppa Par Bricole

04-26​ Teater3 / Olle Adophson konsert

05-11​  Stocksundstorp / DubbelTrubadurerna

05-18​ Trädgårdsfest Linnéträdgården / DubbelTrubadurerna

06-01​ Museinatt Uppsala / KnivstaSune

06-05​ Litteraturcentrum Uppsala / med Madeleine Mac Donald

06-13 ​Tropiska Växthuset / KnivstaSunetolkar Bellman

06-16​ Ekoln / DubbelTrubadurerna

07-11​ Tropiska Växthuset / KnivstaSunetolkar Evert

07-26​ Bellmandagen Hasselbacken / DubbelTrubadurerna

07-31​ Kristinehovs Malmgård / Boye med Madeleine Mac Donald

08-8​ Tropiska Växthuset / KnivstaSunetolkar Allan Edwall

08-21​ Kristinehovs Malmgård / Ferlin med Madeleine Mac Donald